Přesun na obsah

Dnes je 20.6.2021

Svátek má Květa


Poslední přidaná fotogalerie

Trochta cup 2011


Dlouhý příběh

 

Náš klub Salesiánského hnutí mládeže započal svou činnost v roce 2006. Tímto významným krokem se zaštítila dřívější dlouholetá práce s ministranty a později se všemi chlapci z Hodslavic, Hostašovic a Straníku, kteří smysluplně vyplňovali svůj volný čas sportem v tělovýchovné jednotě Orel Hodslavice. Proto i samotná činnost našeho klubu v prvních letech své existence vycházela ze zkušenosti minulých let a prakticky jsme pokračovali v našich pravidelných sportovních aktivitách, jež se zakládaly na fotbalových a florbalových trénincích v tělocvičnách místní Základní školy a ZŠ Veřovice. Kromě sportu jsme pořádali časté výlety, víkendové akce, turnaje a tábory.

 

Na širší obzor zájmů nám chyběla klubovna, ve které bychom se mohli scházet. S radostí jsme od Obecního úřadu Hodslavice na počátku loňského roku přijali nabídku pronájmu vhodného prostoru pro činnost klubu. Tímto se pro nás otevřela možnost nového rozměru činnosti. Po nejnutnějších úpravách a dovybavení jednotlivých místností klubovny jsme kromě zaběhlých sportovních aktivit zahájili činnost kroužků deskových her a elektrotechniky. Když jsme u dětí shledali zájem o nové volnočasové aktivity, otevřeli jsme na počátku předešlého školního roku další kroužky: dramatický, modelářský, přírodovědecký, ručních prací a stolního tenisu.

 

Do budoucna bychom rádi otevřeli kroužek doučování, abychom pomáhali dětem lépe porozumět učivu, které jim ve škole činí problémy.

 

V současnosti máme 63 členů, převážně dětí věku základní školy a studentů středních a vysokých škol. Jsme rozděleni do tří věkových kategorií. Nejmladším dětem nabízíme pravidelnou činnost v kroužcích. Kromě toho spoustu krátkodobých akcí, jako jsou například výlety do přírody, návštěvy bazénu, kina, bowlingu, sportovních turnajů. Neopomenutelnou akcí našeho klubu bývá týdenní prázdninový pobyt pro děti motivovaný celotáborovým příběhem. Například v roce 2013 jej táborníci prožívali jako herci, filmaři a režiséři filmové školy, rok předtím zase jako trosečníci.

 

Středoškolská a vysokoškolská mládež se schází na pravidelných sportovních trenincích v tělocvičnách ZŠ, dále na společných setkáních sloužících k realizaci akcí pro mladší děti. Mnozí středoškoláci či vysokoškoláci věnují svůj čas přípravě a vedení výše zmíněných kroužků. S nejstaršími hochy se setkáváme dvakrát do měsíce na schůzích, jejichž náplní je především příprava akcí pro širokou veřejnost, jako jsou tradiční turnaje v bowlingu, šipkách, nohejbalu, Vánočního turnaje ve fotbalu a florbalu nebo tradičního Memoriálu otce Jana Bittnera.

 

V závěru zprávy o naší činnosti bych rád poděkoval Obecnímu úřadu v Hodslavicích a mnohým sponzorům, kteří nás finančně či materiálně podporují. Don Bosco říkal: „Jednejme tak, aby nám bylo dobře zde na zemi i na věčnosti.“ Každý, kdo udělá něco pro to, aby se mladým lidem život vydařil, aby byli šťastni, prokazuje službu nejen mladým, ale i sobě.

 

Hasalík František